סקירה מעודכנת של מאמרים מהספרות המדעית העולמית בשיתוף עם החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי IADR
  
מבזקים חמים
23/6/2020

תזכורת לצוותי מרפאות שיניים- 23 ביוני 2020

לאור עלייה בתחלואה בנגיף קורונה, להלן מספר דגשים בעניין טיפול במרפאות שיניים:
1 .מרפאות שיניים עובדות בהתאם להנחיות שפורסמו במתווה לחזרה הדרגתית של מערכת הבריאות
לפעילות אלקטיבית מותאמת
. הקפדה על עבודה לפי כללים אלה מנעה, ככל הנראה, הדבקה בקרב צוותי
מרפאות שיניים באירועי חשיפה לחולי קורונה מאומתים שקרו לאחרונה.
בהקשר לכך, חשוב להמשיך ולהקפיד על תשאול מטופלים לפני קבלתם למרפאה ועטיית מסכות לכל
הנמצאים במרפאה כל העת. יש לפעול למניעת התקהלות בחדרי ההמתנה וליצירת מרווחי זמן בין
התורים להכנת חדר הטיפולים. יש להקפיד על מיגון הצוות לרבות חלוק עם שרוול ארוך עמיד למים,
מסכה, משקפי מגן / מגן פנים.
2 .במרפאות שיניים בקהילה אין לטפל במטופלים עם תסמינים )חום, תסמינים נשימתיים( ו/או נדרשים
לבידוד ו/או חולי קורונה מאומתים. במידה ונדרש טיפול שיניים דחוף במטופל כזה, יש להנחותו לפנות
למוקד קופת החולים המבטחת.
3 .במרפאות שיניים שנמצאות באזורים שהוגדרו כ"מוגבלים" ניתן לבצע טיפולים דחופים בלבד.
רשימת האזורים ה"מוגבלים" מתעדכנת מעת לעת:
http://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
4 .לקבלת עדכונים והודעות האגף בדוא"ל, יש להירשם באמצעות הקישור:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Dental/Pages/mailling.aspx
5 .שאלות מקצועיות בנושא התמודדות עם נגיף קורונה ניתן להפנות לתיבת הדוא"ל הייעודית לנושא:
dentalcorona@moh.gov.il
6 .מקבץ נהלים לרופאי שיניים בנושא נגיף קורונה ניתן למצוא באתר האגף לבריאות השן:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Dental/msg/Pages/default.aspx
ובאתר הכללי של קורונה )הנחיות מקצועיות / רפואת שיניים(:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines-corona/